Soita meille - 0500 484 477

  

  

  

Venla Salmi

Valmentaja

 • Venla Salmi, Valmentaja

  Venla Salmi on hyvinvointivalmentaja, joka auttaa ihmisiä löytämään tien tavoitteisiin yksilön/ryhmän omien vahvuuksien avulla. Hän ymmärtää laajan kokemuspohjansa ansiosta ihmisen kokonaisuuden ja hyvinvoinnin kompleksisen luonteen ja osaa hyödyntää kokemuksiaan valmennuksissa. Hän tahtoo tukea ihmisiä omien arvojen selkeyttämisessä ja toiminnan linjaamisessa niiden mukaiseksi.  Venla uskookin, että todellinen hyvinvointi lähtee ihmisen sisältä ja synnyttää positiivisia, ulospäin näkyviä vaikutuksia sekä henkilökohtaisesti että organisaatiotasolla.

  Venla puhuu vahvasti armollisuuden ja rohkeuden puolesta, kannustaen ihmisiä tarttumaan omiin voimavaroihinsa mutta samalla hyväksymään myös epäonnistumiset osaksi kehittymistä. Hänellä on kyky olla aidosti läsnä valmennustilanteissa ja saada yhteys ryhmään – luoda elintärkeitä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Jokainen on ainutlaatuinen yksilö ja Venla tukee valmennusten kautta oman jutun ja itselle sopivan tekemisen tavan löytämisessä. 

  Venla tarjoamat hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen edistämiseen tähtäävät valmennukset soveltuvat jokaiselle organisaatiolle toimialasta tai sektorista riippumatta. Valmennukset avartavat yksilön ja ryhmän vaikutusmahdollisuuksia sekä antavat konkreettisia työkaluja kestävän muutoksen rakentamiseksi. Kantavan kehityksen synnyttäminen vaatii kuitenkin aina ymmärrystä ja henkilökohtaista halua muutokseen. Omien arvojen ja itselle tärkeiden asioiden kirkastamisen kautta voidaan rakentaa kehitystä pitkäjänteisesti. Venla viljeleekin valmennustensa kautta positiivista ja innostunutta asennetta kehitystä kohtaan sekä tiimiyttää taitavasti ryhmiä.

  Valmennukset auttavat eri näkökulmia reflektoimalla yhteisen kielen löytämisessä ja sujuvoittavat organisaation sisäistä kommunikaatiota. Venlalla on kokemusta monenlaisista yhteisöistä ja organisaatiotason tehtävistä, jonka myötä hän kykenee edesauttamaan hedelmällisen dialogin synnyttämistä ryhmien välillä. Vuorovaikutus helpottuu ja toimiva kommunikaatiokulttuuri ennaltaehkäisee näkökulmien kärjistymistä. 

  Venla Salmi ja Juuso Toivonen järjestävät valmentajapariskuntana toisiaan täydentäviä valmennuskokonaisuuksia hyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja vastuunkantoon liittyen, jotka toimivat oivallisesti osana laajempaa kehittämisprosessia. 

  AVAINSANAT: hyvinvointi, vuorovaikutus, kommunikaatio, voimavarat, potentiaali, tavoitteet, tiimit, valmennus

  Tagit: valmentajat  kouluttajat  luennoitsijat  
    Takaisin

Koulutus

 • Hyvinvointivalmentaja
 • Kuntosalivalmentaja
 • Personal trainer
 • Lähihoitaja / pääaineena kuntoutus

Työhistoria

 • Yrittäjä
 • Myynti –ja markkinointi
 • Lähihoitaja
 • Tanssinopettaja
 • Some-vastaava
 • Ryhmäliikunnanohjaaja

"Mikään aikaisempi valinta tai kuljettu polku ei määritä tulevaisuuttamme, vaikka se kaikki vaikuttaakin tämän päivän minäämme."

 
 

Prorigin Oy – Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland – y-tunnus 2633117-4 
 +358 500 484 477    www.seitti.pro
Tietosuojaseloste