Soita meille - 0500 484 477

  

  

Panu Villanen

Ympäristövastuullisuuden ja oppimismenetelmien asiantuntija
Kouluttaja
Luonnontieteilijä

 • Panu Villanen, Oppimismenetelmien asiantuntija

  Panu Villanen on ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin intohimoisesti suhtautuva kouluttaja, opettaja ja luonnontieteilijä. Panulla on raudanluja pedagoginen ammattitaito, joka on rakentunut monipuolisten luokan- ja biologian opettajan, rehtorin ja kouluttajan tehtävien myötä. Lisäksi Panu on kokenut tuotekehittäjä ja oppimateriaalien tekijä, sekä opiskellut ympäristötieteitä ja -juridiikkaa, luoden hänelle kattavan asiantuntijuuden ympäristöasioiden edistämiseksi niin kasvatuksen kuin koulutuksen kautta.

  Panu on tutkijan luonteen omaava positiivinen vastuunkantaja, joka on luonnonlahjakkuus toisten opettamisessa. Taitavana kokonaisuuksien yhdistelijänä hän löytää teorioille käytännön kosketuspintaa ja kykenee esittämään haastavatkin asiat ymmärrettävästi. Luonnon suojeleminen on Panulle sydämen asia, mikä näkyy kaikessa hänen toiminnassaan. Jopa hänen taiteensa syntyy kierrättämällä ympäristöä kuormittavia jätemetalleja upeiksi valuteoksiksi. Panu uskookin taiteen ja tieteen kumppanuuden avaavan uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia ympäristön suojelemiseksi.

  Panu korostaa myös toisten kunnioittamisen ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä. Oli kuulijana esikoululainen tai alansa asiantuntija, hän kouluttaa samalla intensiteetillä ja motivaatiolla. Yhteistyöllä, kannustavassa ilmapiirissä tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta, voidaan kehittyä ja kehittää aidosti uutta.

  Ympäristöstä huolehtimiseen innostavat, mutta informatiiviset koulutukset ovat Panun erityisalaa. Panu kouluttaa monipuolisesti opetusalan ammattilaisia, yrityksiä ja organisaatioita luonnontieteiden ja ympäristövastuullisuuden teemoihin liittyen – tarpeen mukaan yleistajuisesti tai hyvinkin spesifisti. Lisäksi Panu tarjoaa asiantuntijaluentoja ja -puheenvuoroja erilaisista luonnon- ja kasvatustieteiden aihepiireistä. Rikkaan koulutus- ja kokemuspohjansa myötä Panu osaa hyödyntää erinomaisesti erilaisia opetusmenetelmiä oivaltamisen tukena ja haluaa auttaa myös muita opettajia ja koulutusalan ammattilaisia pedagogisten taitojensa kehittämisessä.

  Vastuullisuutta korostavissa koulutuksissa ja luennoissa on kolme keskeistä näkökulmaa: ilmastonmuutokseen vaikuttaminen, biodiversiteetin säilyminen ja kemikalisoitumisen ja jätteen määrän vähentäminen. Panu uskookin, että vastuu yhteisestä elinympäristöstämme kuuluu kaikille – ei ainoastaan poliitikoille ja tieteilijöille, vaan myös yrityksille, organisaatioille ja kansalaisille. Etenkin Suomen koulumaailmassa on loistavat mahdollisuudet vaikuttaa esimerkin kautta myös maailmanlaajuisesti kehitykseen, ottamalla edelläkävijänä käyttöön ympäristövastuullisia ja innovatiivisia toimintatapoja. Panun koulutusten ja luentojen kautta teoreettisen tason ymmärrys syvenee ja käteen jää konkreettisia työkaluja – tehokkaampia ja parempia keinoja vaikuttaa omalla toiminnalla maapallomme hyvinvointiin.

  AVAINSANAT: vastuullisuus, ympäristö, luonnontiede, biologia, kasvatustiede, opetusmenetelmät, koulutus, asiantuntijaluento

  Tagit: Mentorointi  
    Takaisin

Yhteystiedot:

www.prorigin.fi
panu.villanen@prorigin.fi 
050 528 4534

Koulutus

 • Kasvatustieteiden maisteri
 • luokan- ja biologian opettaja
 • tuotekehityksen erityisammattitutkinto
 • ympäristötieteen ja ympäristölainsäädännön täydentäviä opintoja

Työhistoria

 • Yli 20 vuoden kokemus opettajana ja kouluttajana
 • 8 vuoden kokemus rehtorina
 • digitaalisen oppimateriaalin käsikirjoittaja
 • Perustaja & toimitusjohtaja, Prorigin Oy 
 • Taiteilija, Valuvikoja
 • Lisäksi moninaiset asiantuntijatehtävät (kasvatus-, luonnon- ja ympäristötieteet)
   
 

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy