Soita meille - 0500 484 477

  

Missio, visio, arvot

 

Missio

Tuottaa liiketoiminnan ratkaisuja

Visio

Menestyvä ja hyvinvoiva yritys

 

Välittäminen

Välittäminen tarkoittaa toiminnassamme kokonaisvaltaista hyvinvoinnista, jaksamisesta ja myös taloudellisesta toiminnan menestyksestä välittämistä. Ihmistä ja yritystä tarkastellaan kokonaisena, jossa kannetaan vastuuta toiminnasta ja sen vaikutuksista. Käytämme sellaisia käytäntöjä, jotka soveltuvat jokaisen senhetkisiin tarpeisiinsa. Kun välittäminen ohjaa toimintaamme, on helpompi tehdä ja kokeilla uusia asioita.

Kehittäessä ja hankalissa tilanteissa on uskaltauduttava epämukavuusalueelle. Se tarkoittaa, että ihminen suostuu tekemään asioita, joista ei ole sataprosenttisen varma – hän ei tiedä, osaako hoitaa homman, mutta yrittää kuitenkin. Ensimmäisessä hankalassa tilanteessa ei kannata nostaa käsiä pystyyn, vaan ihmisen tulee kyseenalaistaa myös perinteiset käytännöt. On oltava uskallusta miettiä ratkaisuja ilman rajoittavien uskomusten painolastia.

Välitämme myös siitä, että kehittyminen mahdollistuu. Siihen tarvitaan jatkuvaa uteliaisuutta uuteen, joka kannustaa organisaatioissa yhdessä oppimiseen. Jos ihminen kadottaa uteliaisuuteensa, hän lakkaa näkemästä asioita lapsen tavoin kirkkaasti ja selkeästi ja lopulta kyynistyy. Tästä syystä ei kannata lakata ihmettelemästä niitä pienempiä ja arkisempia asioita myöskään organisaatioissa. Niillä voi olla iso merkitys.
 

Vastuullisuus

Pidämme sen, mitä lupaamme. Toimimme kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti sidosryhmiämme kohtaan. Huomioimme aina sen, mikä on asiakkaallemme parasta. Pyrimme hakemaan vastuullisimman ja kantavimman ratkaisun, joka on toimivin ja resurssitehokkain.

Meille vastuullisuus on sitä, että teemme se, mitä lupaamme.

Uskomme, että elinvoima ja menestys syntyvät pitkällä tähtäimellä toimiessa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Mielestämme ainoastaan tällainen yritys on kannattava ja kilpailukykyinen. 

Pyrimme alinomaa parantamaan resurssitehokkuuttamme ja minimoimaan toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset.    
 

InhimillisyyS

Meille ihminen – ja yritys - on kaiken toimintamme keskiössä. Aito välittäminen on läsnä kaikessa tekemisessämme. Kehitys on totuudenmukaista, kestävää ja kantavaa silloin, kun inhimillisyys ja yksilön aito huomioiminen ovat läsnä kaikessa tekemisessä. Tämä ilmenee pienimmissäkin yksityiskohdissa.

Kukaan ei päätä tehdä itsestään korvaamatonta eikä joudu suojaamaan itseään joko panttaamalla tietoa tai pitämällä sitä omassa muistissaan dokumentoimatta sitä. Sama pätee myös ihmisen omaan sisäiseen maailmaan: avoimen ihmisen ei tarvitse puolustautua, hyökkäillä muita vastaan tai kokea muita uhkana, vaan hän uskaltaa rauhassa olla oma itsensä pelkäämättä torjuntaa.

 

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy