Soita meille - 0500 484 477

  

  

Cristina Andersson

Robotiikan ja tekoälyn strategisen kehittämisen osaaja, johdon konsultti, hallitusjäsen, tietokirjailija

 • Cristina Andersson, Robotiikan ja tekoälyn asiantuntija

  Cristina Andersson on syvällinen johtamisen ja oppimisen asiantuntija. Hänen erityisosaamisensa liittyy robotiikan ja tekoälyn eli AiRo:n strategiseen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Cristinalla on lähes 30 vuoden vankka kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista erilaisilta teollisuuden aloilta, mikä on rakentanut hänelle vahvan ymmärryksen strategiasta, johtamisesta ja oppimisesta menestyksen edellytyksinä. Cristina on robotisaation edelläkävijä Suomessa, mikä näkyy hänen monipuolisina työ- ja luottamustehtävinään. Cristina konsultoi sosiaali- ja terveysministeriötä robotiikan roolista hyvinvoinnin luomisessa ja toimii useissa luottamustehtävissä, mm. pörssiyhtiön hallituksessa, Cristina on mukana erilaisissa EU-hankkeissa. Cristina on myös tietokirjailija ja hän osallistuu aktiivisesti erilaisiin puhe- ja keskustelutilaisuuksiin asiantuntijana, muun muassa useana vuotena SuomiAreenassa.

  Cristinalla on lähes 30 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja hän on nyt myös tuore perustaja ja start-up yrittäjä Airawise Oy nimisessä tekoälyn, robotiikan ja automaation asiantuntija yrityksessä.

  Cristina on visionäärinen strategisti ja tulevaisuuden ennakoija. Hänellä on erinomainen kyky pureutua asioihin ja löytää niiden ydin, sekä hyödyntää monipuolista asiantuntemustaan kokonaisvaltaisesti ratkaisuja etsittäessä. Kaikessa Cristinaa motivoi oppimisen ilo ja arvokkaiden asioiden edistäminen – sekä itsensä kehittäminen että toisten auttaminen.

  Robotiikan ja tekoälyn myötä syntyy uudenlaisia vaikutuskeinoja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Sen sijaan, että kehitys nähtäisiin pelottavana ja uhkaavana, robotit ja ihminen voivat tehdä yhteistyötä haasteiden ratkaisemiseksi ja tarttua ennennäkemättömiin mahdollisuuksiin esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttamiseksi ja inhimillisen vanhuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon turvaamiseksi. Cristina korostaa, että keskeistä on olla avoin ja motivoitunut oppimaan ja kehittymään myös itse – löytämään korvaamattomat vahvuudet niin yksilöinä kuin yhteisöinä.

  Cristina tarjoaa monipuolisia asiantuntijaluentoja robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvistä aihepiireistä. Luennot soveltuvat toimialasta riippumatta kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää dataa tehokkaammin ja syventää ymmärrystään nykyteknologioista sekä niiden soveltamisesta. Kasvatusalan ammattitaitonsa ja oppimiseen liittyvän substanssiosaamisensa myötä Cristina kykenee auttamaan robotisaatioon kietoutuvan organisationaalisen oppimisen haasteiden kanssa ja löytämään niihin ratkaisuja. Cristina tarjoaa myös johdon sparrausta ja konsultointia vahvalla kokemustaustalla, etenkin muutostilanteisiin ja isompiin kehityskokonaisuuksiin liittyen. Lisäksi Cristina järjestää tarvittaessa osallistavia koulutuspäiviä.

  Cristina innostaa jokaista valveutumaan ja oppimaan itse – oivaltamaan oman roolinsa muuttuvassa tulevaisuuden työkentässä. Luennot ja puheenvuorot antavat aina kuulijoille oppimisen siemeniä, joita voi ottaa käyttöön ja lähteä kehittämään käytännössä. Cristina luennoi myös ruotsiksi ja englanniksi.

  AVAINSANAT: robotisaatio, robotiikka, tekoäly, teknologia, oppiminen, strategia, johtaminen, kehitystyö, liiketoimintamallit, asiantuntijaluento, johdon sparraus, hallitustyö

  Tagit: Mentorointi  
    Takaisin

Yhteystiedot:

www.develor.fi
cristina.andersson@develor.fi
0400 633 190

 
 

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy