Soita meille - 0500 484 477

  

  

Juhani Tuure

Humanisti-insinööri, oivalluttaja ja löydättäjä

 • Juhani Tuure, Humanisti-insinööri
  Esittely

  Olen Juhani Tuure – Kuunteleva, kannustava, luova ja sitkeä – neuvonantajana en anna neuvoja, vaan johdatan eteenpäin kuuntelemalla, kannustamalla, haastamalla ja poikkeuttamalla sekä yllyttämällä ajattelemaan eri tavalla. Näin rakennamme yhdessä luovia ratkaisuja määrätietoisen sitkeästi.

  Tuen ja vauhditan organisaatioita kilpailukykynsä ja menestyksensä parantamisessa kaivamalla yhdessä keinot potentiaalinsa tunnistamiseen ja käyttämiseen kirkastamalla tavoitteet, etenemisen seurannan sekä tärkeimmät toimenpiteet.  Toimintatapani on valmentavaa, dialogista ja suuntaavaa työskentelyä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Se rakentuu yksilö- ja ryhmävalmennuksesta, työpajoista sekä oivalluttavista kiteytyksistä. Avainsanoja ja kiinnittymispisteitä ovat tyypillisesti: strategia, turvallisuus, prosessit, tuotekehitys, laatutoiminta, tuotteistaminen, toimintakulttuuri, hyvinvointi, innovaatiot. Toimeksiannot tähtäävät yleensä toimintakulttuurin suuntaavaan kehittämiseen ja muutoskyvykkyyden sekä sen myötä hyvinvoinnin ja menestyksen turvaamiseen. Toimeksiantojen lähtökulma voi olla TAVOITTEET (Miksi?), PALVELUT (Mitä?) tai TOIMINTA (Miten?).

  Toiminnankehittäjänä, fasilitaattorina, innovaattorina ja asiantuntijaorganisaatioiden valmentavana esimiehenä minulle on kertynyt monimuotoista kokemusta yli 30 vuoden ajalta useilta eri toimialoilta. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2015 lähtien.

  Tarjoan neuvonantajana valmennustukea kaikille organisaatioille, jotka haluavat sujuvoittaa toimintaansa, tehdä asioita entistä fiksummin ja löytää uusia näkökulmia omien palveluidensa kohdentamiseen tai laajentamiseen. 
  Parhaiten palveluistani hyötyy organisaatio, joka ei tyydy seuraamaan muutosta, eikä välttämättä edes kopioimaan hyviä käytänteitä, vaan aidosti ja ennakkoluulottomasti haluaa johtaa muutosta ja ottaa vastuun tulevaisuudestaan – toteuttaa muutoskyvykkyyttä arjen tasolla. 

  Kehittäminen, mentorointi ja sparraus perustuvat rakentamaani ValueBalance -konseptiin, jota sovellan toimeksiannoissani asiakkaan tarpeiden mukaan. Siinä on viisi keskeistä vaihetta:

  1. Kartoitus – luodaan yhteinen kokonaiskuva tilanteesta ja tarpeista
  2. Painotus – etsitään liikkeelle lähtemisen kulma ja sovitaan käynnistystoimenpide, ns. 1st step
  3. Aikataulutus – sovitaan toteutettavan projektin laajuus ja laaditaan sille aikataulurunko sekä keskeiset etenemisen mittarit
  4. Toteutus – rakennetaan toiminnalla uutta tapaa kokeillen, toteuttaen ja oppien
  5. Seuranta – seurataan etenemistä nostamalla esille onnistumisia ja mittaamalla etenemistä ja viestimällä avoimesti, jotta kaikille muodostuu riittävä tilannekuva (=> Kartoitus ja mahdollinen uusi hanke)


  ValueBalance -konsepti voidaan toteuttaa matalan kynnyksen toimeksiantona niin, että se sisältää osat 1. ja 2. loppuvaiheiden jäädessä optioksi.

  Ota yhteyttä:

  • Kun on liian kiire ja tunne siitä, että olisi syytä istua alas. Se on merkki kahdesta elintärkeästä ja positiivisesta asiasta:
   • pysähtymisen tarve ja paikka on tunnistettu
   • keskeiset kysymykset nostavat päätään:
    - teemmekö oikeita asioita ja priorisoimmeko oikein (tavoitteet, strategiset valinnat)?
    - rakentaako arki tulevaisuuttamme? (selviytyminen/kilpailukyky)
  • Kun tunnistat, että meillä menee hyvin, mutta voisi mennä paljon paremminkin
  • Kun tuntuu, että toiminta pyörii samaa vakiintunutta kehää ja olisi tarvetta tarkastella sitä uudesta erilaisesta kulmasta ja kenties poikkeuttaa sitä rakentavasti.
    

  Työkalupakkiini kuuluvat myös oivalluttavat kiteytykset niin visuaalisessa kuin runomuodossakin 

  Tagit: Mentorointi  kehittäminen  
    Takaisin

Koulutus

 • DI, konetekniikka

 • JET Johtamisen erikoisammattitutkinto

 • ICF Certified Business Coach

 • Sertifioitu LMI -valmentaja

 • Innovaatiojohtamisen koulutusohjelma

Työhistoria

 • Value Company Oy – perustaja, toimitusjohtaja, 2019-

 • BeneVivo Oy – perustaja, yrittäjä, ICF Certified Business Coach, 2015-

 • Vantaan kaupunki / kasvupalvelut - projektipäällikkö 2020-

 • Barona IT – projektipäällikkö (toimintapojen uudistamishankkeet pankeissa), 2017-2018

 • LähiTapiola / Tapiola – kehityspäällikkö, osastopäällikkö, 2006-2014

 • GE Healthcare Finland / Istrumentarium – EHS Leader, suunnittelupäällikkö 1999-2006

 • Nordic Aluminium – suunnitteluinsinööri / tiimiesimies, 1996-1999

 • ABB Transmit  - Suunnitteluinsinööri 1993-1996
  Valmet Automotive / Saab-Valmet – suunnittelija, 1988-1993

Palvelupaketit:

ValueBalance

konsepti, jota sovelletaan asiakkaan tarpeiden mukaan seuraavin vaihein:

 • Kartoitus – luodaan yhteinen kokonaiskuva tilanteesta ja tarpeista
 • Painotus – etsitään liikkeelle lähtemisen kulma ja sovitaan käynnistystoimenpide, ns. 1st step
 • Aikataulutus – sovitaan toteutettavan projektin laajuus ja laaditaan sille aikataulurunko sekä keskeiset etenemisen mittarit
 • Toteutus – rakennetaan toiminnalla uutta tapaa kokeillen, toteuttaen ja oppien
 • Seuranta – seurataan etenemistä nostamalla esille onnistumisia ja mittaamalla etenemistä ja viestimällä avoimesti, jotta kaikille muodostuu riittävä tilannekuva (=> Kartoitus ja mahdollinen uusi hanke)

ValueBalance -konsepti voidaan toteuttaa matalan kynnyksen toimeksiantona niin, että se sisältää osat 1. ja 2. loppuvaiheiden jäädessä optioksi.

Tunnin mittainen kartoitusosio pitää sisällään lyhyen tarvekartoituksen sekä kirjallisen kiteytyksen mistä ja miten lähteä liikkeelle (lyhyt Kartoitus + ehdotus Painotus -askeleeksi), investointi: 180€ , alv0.

Toimeksiantojen lähtökulma voi jokin seuraavista: TAVOITTEET (Miksi?), PALVELUT (Mitä?) tai TOIMINTA (Miten?), katso kuva alla:


Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy