Soita meille - 0500 484 477

  

  

Anna-Helena Saariaho

Hyvinvoinnin oivalluttaja ja mielen avartaja

 • Anna-Helena Saariaho, Hyvinvoinnin oivalluttaja ja mielen avartaja
  OSAAMISPROFIILI:

  Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja itsensä kehittäminen: stressinsäätelyn, palautumismenetelmien, mielentaitojen, keho-mieli -yhteyden ja aivojen hyvinvoinnin valmennus, koulutus ja sparraus

  ESITTELY:

  Anna-Helena Saariaho on stressifysiologian ja aivojen hyvinvoinnin asiantuntija, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja ja kouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus biologisesta ja lääketieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Tutkijana Anna-Helena halusi ymmärtää ja parantaa sairauksia. Nykyisin hän toimii valmentajana, puhujana ja kouluttajana missionaan lisätä onnellisuutta, hyvinvointia ja terveyttä ennaltaehkäisemällä stressin aikaansaamia häiriötiloja ja sairauksia. Anna-Helenalla on laaja-alaisen biologisen osaamisen lisäksi kattava koulutus ja ymmärrys mentaaliprosessien toiminnasta ja mielen taidoista, joilla voidaan vaikuttaa omiin ajattelutapoihin, toimintamalleihin ja hyvinvointiin. 

  Anna-Helena on innostava, empaattinen ja oivalluttava valmentaja, jonka intohimona on auttaa ihmisiä voimaan paremmin, kehittymään ja löytämään paras potentiaalinsa. Anna-Helenan valmennus ja sparraus perustuu itsetuntemuksen kehittämiseen, oman potentiaalin oivaltamiseen ja kehittämiseen, mielen avartamiseen, vahvuuksien esiin nostamiseen, sekä muutoskykyisyyden vahvistamiseen. 

  Anna-Helena tarjoaa yrityksille ja yrittäjille valmennuksia niin yksiö- kuin ryhmätasollakin. Anna-Helena valmentaa ihmisiä tekemään pieniä ja suuria valintoja, joiden avulla kiireen ja hallitsemattomuuden tunne vähenee, stressikuorma pienenee, hyvinvointi lisääntyy ja jokaisen oma paras potentiaali pääsee esiin. 

  Anna-Helenan stressinsäätelynvalmennukset tukevat yrittäjän, esimiehen, työntekijän ja yksityishenkilön hyvinvointia ja kehittymistä. Valmennus voi olla ennaltaehkäisevää, jolloin luodaan vankka pohja hyvinvoinnille ja oman potentiaalin kehittymiselle esim. muutostilanteissa tai tulevissa haasteissa, tai palauttavaa, tilanteessa, jossa stressikuormaa halutaan vähentää ja löytää työkaluja, joilla mielekäs elämän tasapaino voidaan palauttaa. Valmennuksessa huomioidaan elämäntilanne ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, tehdään tilanne- ja tavoitekartoitus ja aikaansaadaan pysyviä muutoksia, uudistamalla omia ajattelu- ja toimintamalleja. Ja ennen kaikkea viedään muutokset arkeen mielen ja kehon tasolla.
  Sparraajana Anna-Helenan vahvuuksia on kyky oivalluttaa ja tuoda uusia näkökulmia asioihin, sekä nähdä heikkouksissa mahdollisuuksia, jotka voi kääntää vahvuuksiksi. Sparraajana hän haluaa avartaa ihmisten ajattelumaailmaa tarjoamalla erilaisia näkökulmia asioihin, haastamalla uudenlaiseen ajatteluun, poistamalla mielen esteitä ja rajoittavaa laatikkoajattelua.

  Tagit: työhyvinvointi  mentorointi  
    Takaisin

Yhteystiedot:

www.mielenmuusa.fi
annas@mielenmuusa.fi
045 787 79713

Koulutus

 • Value Trainer®, arvovalmentaja, Value Company
 • TKEAT, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Rastor 
 • RYT-200 Vinayasa flow, Grounding Yin® ja naurujoogaohjaaja
 • LCF Life Coach®, Valmentamo  
 • NLP Master Practitioner, Oivaltamaan oy 
 • Psykologian opintoja
 • Filosofian tohtori (genetiikka) (2006)
 • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (mikrobiologia)
 • Biologian opinnot (ympäristötiede, biokemia, mikrobiologia, genetiikka)
 • Ylioppilas, Porkkalan lukio

Työhistoria

 • Puhuja (Puhujatori, Cool N Talk) 2020-
 • Joogaohjaaja 2019-
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja & kouluttaja 2018- 
 • Perustaja ja yrittäjä, Mielen Muusa 2017-
 • Yli 20 vuoden tutkijakokemus biologisesta ja lääketieteellisestä tutkimuksesta 
 • Post doctoral tutkija (immunologia), Helsingin Yliopisto/HUS, 2012-2018
 • Yliopisto-opettaja, hankekoordinaattori, tuntiopettaja, Biokemia, Helsingin Yliopisto, 2008-2012
 • Väitöskirjatutkija (molekyylibiologia), Biotekniikan Instituutti, Helsingin Yliopisto 1997-2006
 • Tutkimusavustaja (mikrobiologia, immunologia), Helsingin Yliopisto, Universitetet i Oslo, ja Veripalvelu 1992-1997
PALVELUPAKETIT:

HYVINVOINTI: TYÖKALUJA STRESSINSÄÄTELYYN JA PALAUTUMISEEN 

Stressinsäätelyn valmennus ja sparraus auttaa löytämään yksilölliset stressinsäätely- ja palautumismenetelmät ja luomaan kestävää elämäntapaa, jossa stressi ei vie voimavaroja ja sairastuta, vaan toimii positiivisena moottorina aikaansaamisessa.

Valmennuksessa kartoitetaan stressitilanne, stressitekijät ja -merkit ja tutustutaan omaan stressiminään. Valmennuksessa räätälöidään yksilölliset ratkaisut negatiivisen stressin ennaltaehkäisyyn, säätelyyn ja positiivinen stressin hyödyntämiseen, jolloin ihminen on motivoituneempi, energisempi ja hyvinvoivempi. Suunnitellaan itselle ja elämäntilanteeseen sopivat palautumiskeinot. 

Valmennuksissa hyödynnetään ratkaisukeskeistä valmennusta, mielikuvaharjoitteita, sekä keho-mieli-yhteyttä vahvistavia ja mieltä aktivoivia tehtäviä.

HINNOITTELU

 • Ennakkokartoitustehtävät, tunnin valmennus/sparraus tehtävineen etäyhteyksin. 
 • Tunnin etävalmennus 160 € alv 0% (+ alv 24%). Sarja: 3 x 60 min 450 € alv 0% (+alv 24%).
 • Pysyvien tulosten saavuttamiseksi, on suositeltavaa jatkaa valmennusta muutaman tapaamisen verran, jotta muutokset integroituvat arkeen.

SPARRAUS: MUUTOSSPARRAUS / MINÄ 2.0 VERSIO -SPARRAUS

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan itsensä johtamistaitoja, joka pohjaavat vahvaan itsetuntemukseen, elämänhallinnan taitoihin, muutoskykyisyyteen ja stressinsäätelykykyyn. Muutostilanteessa sparraus tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja, sekä aktivoi ja motivoi pääsemään tavoitteisiin.

Muutossparrauksessa pohdimme mitä tarvitset muutoksen toteuttamiseen tai omaan muutoskykyisyyteen.

Itsetuntemuksen kehittäminen lisää stressinsietokykyä ja muutosvalmiutta, sekä ohjaa oikeisiin valintoihin niin työ- kuin henkilökohtaisessakin elämässä. Itsetuntemus tukee myös tärkeitä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Sparrauksessa avataan omaa potentiaalia ja hiotaan parempi versio itsestä, kehittämällä itsetuntemusta, tunnistamalla vahvuuksia ja intohimoja, sekä tuunaamalla heikkouksista uudenlaisia vahvuuksia.

HINNOITTELU

 • Ennakkokysely, tunnin etätapaaminen ja sparrauskeskustelu 160 € alv 0% (+ alv 24%). Sarja: 3 x 60 min 450 € alv 0% (+alv 24%)   

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy