Soita meille - 0500 484 477

  

Tätä on Seitti.pro

Konsepti

Seitti.pro:n konsepti on kaikille niille, jotka uskovat, että mahdoton voi olla mahdollista. Niille, jotka haluavat omalla toiminnallaan rakentaa maailmasta paremman paikan askel kerrallaan.

Niille, jotka tietävät, että meissä on paljon viisautta ja ymmärrystä kehittää jotain itseämme suurempaa. Kaikki keksiminen, oivaltaminen ja eteenpäin meneminen on ihmiskunnan historiassa vasta alussa.

Kehittäjän asenteen synnyttäjä

Meille avainroolissa on jatkuva kehittäminen. Monta pientä parannusta voi synnyttää ison loikan. Joskus hyppy tuntemattomaan ja mahdottomaan otetaan suoraan. Molemmissa tapauksissa vaaditaan uskoa, tahtoa ja asennetta. Kehittäjän asenne on lopultakin yritteliäisyyden, myönteisen uteliaisuuden ja ratkaisujen etsijän asennetta.

Pienikin askel saattaa muodostua merkittäväksi, kun ei etukäteen arvota liikaa ideansa kokoa. Toisaalta murroksessa asioita ei voi aina tehdä pienin parannuksin. Joskus tarvitaan iso käännös, jossa kaikki pitää ajatella uusiksi. Kehitystyöhön kannattaa hakea innovatiivista syötettä oman talon ulkopuolelta ja muilta toimialoilta. Pohjimmiltaan on kyse omien uskomusten, ajattelutapojen ja toimintatapojen ravistelusta.

Myönteisyys, luovuus ja ennakkoluulottomuus johtavat tuloksiin, sillä ne luovat uskallusta tehdä ja kokeilla erilaisia asioita. Itseä suurempi tarina tehdään yhteistyössä muiden kanssa. 

Tavoitteenamme on synnyttää sekä yritykselle että yksilölle, sinulle, uusia hermoverkkoja ja sitä kautta raikkaita ja innostuneita ajatuksia. Seitti-konsepti on kehitetty tukemaan kehittäjän mieltä ja asennetta sekä viemään ideoitasi eteenpäin jatkossakin. Siihen kuuluvat konsultointi, henkilökohtaiset sparraavat tapaamiset, luennot, fasilitoinnit ja erilaiset koulutukset. 
 
Meidän ajattelussamme keskiössä on aina ihminen – kiinnostava, jännittävä, aito ja raudanluja ammattilainen, joka yhteistyössä muiden kanssa pystyy mihin tahansa.

Lisää kehittämisen tahtotilaa

Konseptimme syntyä on siivittänyt myös Suomessa vellova yhteiskunnallinen keskustelu menestyksekkään tuotekehityksen liian vähäiselle huomiolle jääneestä asemasta. Tämä havainto yhdistettynä niihin lukuisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan yritysten panos ja osaaminen olisivat ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamisen suhteen, nostatti meissä halun löytää ilmiölle ratkaisumalleja.

Tavoitteellisen johtamistavan yleistettyä yrityksissä ja organisaatioissa toimenpiteiden johtaminen saattaa johtaa ”mikromanageeraamiseksi”, jolloin toimintaa ohjaa yksittäiset tavoitteet eikä isoa kokonaiskuvaa hahmoteta. Tällöin keskitytään pohtimaan ensisijaisesti mitä pitää tehdä ja johtaminen voi muodostua yksityiskohtien kautta kontrolloivaksi eikä motivoi tekijää. Sen sijaan olisikin ratkaistava kuinka toimitaan ja luoda kaikille onnistumisen mahdollisuudet niin, että halutut tulokset syntyvät ja tavoite saavutetaan.

Seitti.pro-konseptimme avulla haluamme sekä antaa oman panoksemme yrityksien kehittämiseen että tehdä selkeyttä muutosmyrskyn tummentamaan säähän. Uskomme, että vaikka tietoisuus missiosta, visiosta ja arvoista on yrityksissä ja organisaatioissa korkealla tasolla, ymmärrys niiden merkityksestä toiminnan ohjaavina tekijöinä ei ole.

Haluamme tehdä näkyväksi omasta mielestämme näiden tärkeitä painopisteitä ja erityispiirteitä. Nöyrä toiveemme on, että konseptimme ansiosta kokonaisvaltaiselle kehittämisen asenteelle syntyisi asiakkaillemme positiivinen noste, joka osaltaan voisi edistää mahdollisuuksia onnistua, menestyä ja niin toivoessa, kansainvälistyä. Tämä on tärkeää myös maamme tulevaisuuden näkökulmasta. Tämä on manifesti sen puolesta.

 

Nainen konseptin takana

Toimittuaan yli 20 vuotta yrittäjänä, josta reilut 10 vuotta kouluttajana, valmentajana ja luennoitsijana, Jaana Villanen havaitsi, että monessa markkinoilla olevassa kokonaisuudessa oli selkeä puute kehittämisen jatkumosta. Useimmat palveluntarjoajat keskittyivät yksittäisiin ja kertaluonteisiin toimintoihin asiantuntija/koulutuspäiviin.

Ikään kuin yksittäinen tähtipelaajan inspiroiva puheenvuoro tai kehittämispäivä voisi toimia ratkaisuna muutoin kuin pienen hetken. Intohimoisena kehittäjänä Villanen oivalsi, että samanaikaisesti kun tarve jatkuvaan kehittämiseen sekä yrityksissä että organisaatioissa lisääntyy, aika ja ymmärrys kehittämisprojektien sijaan kehittämisprosessin rakentamiseen vähenee.

Turhan usein Villanen törmäsi siihen, että vaikka asiakas oli määritellyt mission, vision ja arvot toimintaansa, niiden kokonaisvaltainen ymmärrys, määritteleminen ja jalkauttaminen käytäntöön oli jopa heikolla tasolla.

Samalla, kun panostetaan resursseja yksittäisiin (markkinointi)toimenpiteisiin, menetetään vahvimmat kilpailuvaltit, differoivat tekijät, ellei jokainen organisaatiossa työskentelevä oivalla navigointia visioon arvojen avulla. Parhaimmassa tapauksessa yhteinen visio on pohjana kaikelle toiminnalle ja tekemiselle, johon kaikki ovat sitoutuneet. Tämä edellyttää avointa keskustelua, dialogia, ja ymmärrystä omasta roolista kokonaisuudessa. Lue lisää...


Prorigin Oy – Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland – y-tunnus 2633117-4 
 +358 500 484 477    www.seitti.pro
Tietosuojaseloste