Soita meille - 0500 484 477

  

  

  

Jaana Villanen

Arvostrategi, palvelu - ja liiketoimintavalmentaja, keynotepuhuja

 • Jaana Villanen, Arvostrategi

  Jaana Villanen on idearikas valmentaja ja asiantuntijaluennoitsija, jolla on kyltymätön tahtotila yksilöiden ja yritysten auttamiseen kehitystyössä ja toimintansa parantamisessa. Koko uransa yrittäjänä, niin perinteisenä yrittäjänä, jopa tukku- ja kivijalkaliikkeen muodossa kuin kouluttajana, mentorina ja konsulttina toimineena Jaanalle on kehittynyt rautainen ammattitaito, joka kattaa lukemattoman määrän toimialoja ja erilaisia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Lisäksi Jaanalla on rikas koulutustausta, joka tukee ja täydentää hänen asiantuntijuuttaan erityisesti johtamisen, tuotekehityksen, tuotteistuksen ja juridiikan saralla. 

  Jaana on rohkea toisten edun etsijä, joka löytää ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hänen utelias, jatkuvasti kehitysmahdollisuuksia etsivä ajatusmaailmansa yhdistettynä tavoitteelliseen ja uskaltavaan asenteeseen näkyy loputtomana kehittymisenä ja uusina innovaatioprojekteina. Jaana uskoo, että meissä jokaisessa on valtavasti potentiaalia ja rohkeutta, joiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä hän pystyy kehitystyön ammattilaisena auttamaan ainutlaatuisella tavalla. Omien voimavarojen ja toiminnan vaikuttavuuden oivaltamisen myötä syntyy rohkeutta ottaa pelosta huolimatta ensimmäiset askeleet ja viedä ajatuksia käytäntöön, mikä puolestaan vahvistaa motivaatiota ja uskoa omiin kykyihin. Tämän kehitysprosessin edesauttaminen ja yritysten menestyksen näkeminen motivoikin Jaanaa työssään.

  Kaikkea Jaanan toimintaa ohjaavat arvot: vastuullisuus, välittäminen ja inhimillisyys. Ihmisyyden arvostaminen ja toisista välittäminen pitäisi aina priorisoida niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yritystoiminnassa. Kokonaisvaltaisesti vastuullisen toiminnan kautta voidaan luoda aidosti hyvää, sekä ihmisille että ympäristölle, samalla itse menestyen. Jaana uskookin, että onnistunut ja kestävä kehitys ankkuroituu aina missioon, visioon ja arvoihin – tekijöihin, jotka ovat myös valmennusten ja asiantuntijapuheenvuorojen perustana.

  Jaana tarjoaa osallistavia ja ratkaisukeskeisiä valmennuksia sekä inspiraatiota herättäviä arvopuheenvuoroja, joista jokainen yritys ja organisaatio hyötyy.  Vahvan kokemuspohjansa ja ammattitaitonsa myötä Jaana ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan rakentaa metodi- ja osaamispankistaan räätälöidyn kokonaisuuden jokaiselle asiakkaalle. Läsnäolon, kuuntelun ja kartoituksen kautta löydetään kriittiset ja keskeiset tarpeet sekä soveltuvimmat toimintamallit. Valmennuksissa sukelletaan syvälle toiminnan ytimeen ja arvot muuttuvat konkreettisiksi työvälineiksi toimintatapojen, tavoitteiden ja strategian kautta. Kun perustus on kunnossa ja tulevaisuudelle on selkeä visio, menestyksen avaimet ovat jo käsissä. Oli kyseessä liiketoimintaan, tuotekehitykseen tai johtamiseen liittyvä tarve tai haaste, Jaanan kattava asiantuntijuus takaa uusia ajatuksia, intoa ja arvolähtöisiä työkaluja toimintaan.

  AVAINSANAT: arvot, missio, visio, johtaminen, tuotekehitys, yrittäjyys, tuotteistus, brändäys, kehittäminen, rohkeus, vastuullisuus, valmennus, asiantuntijaluento

  Tagit: valmentajat  luennoitsijat  sparraajat  
    Takaisin

Koulutus

 • Erikoisjuristi (HTM)
 • Ammatillinen pedagogi (AmO)
 • NTM
 • Life Coach
 • Tuotekehittäjän EAT
 • Johtamisen EAT

Työhistoria

 • Founder, Seitti.pro-konsepti
 • Perustaja & yrittäjä, Prorigin Oy
 • Perustaja, osakas Fin Brands Oy
 • Yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä
 • 10 vuoden kokemus valmentajana ja kouluttajana
 • Tuotekehitys- ja johtamiskirjailija
 • Asiantuntijapuheenvuorot ja moderaattorin tehtävät erilaisissa tapahtumissa (mm. SuomiAreena)
 • Neuvontatehtävät ja osakkuudet useissa yrityksissä

”Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.” -Mahatma Gandhi

 
 

Prorigin Oy – Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland – y-tunnus 2633117-4 
 +358 500 484 477    www.seitti.pro
Tietosuojaseloste