Soita meille - 0500 484 477

  

  

Ellen Lindell

Arvontuottaja ja valmentaja

 • Ellen Lindell, Arvontuottaja
  Osaamisprofiili

  Kehittämiskumppani, valmentaja, coach ja sparraaja johtamisvastuullisille, esimiehille ja asiantuntijoille. Monipuolisesti kokenut, näkemyksellinen ja käytännön läheinen tukija silloin, kun johtamisote tai toimintatavat tarvitsevat päivittämistä. Osallistavan, dialogisen ja valmentavan johtamistyylin asiantuntija.

  Esittely

  Olen kehittämisen, jatkuvan uudistumisen ja aikaansaamisen edistäjä. Työtavassani yhdistyvät saumattomasti liiketoimintalähtöisyys, tavoitteellisuus ja ihmiskeskeisyys. Tavoitteenani sitoutuneet, työhaluiset ja -kykyiset ihmiset sekä menestyksekäs liiketoiminta. Haluan edistää johtajuutta, jossa tehokkuus ja tuloksenteko todentuvat myös myönteisenä työntekijäkokemuksena.

  Vaikuttavuuteni perustuu vahvaan esimiestyön ja johtamisen kokemukseen eri toimialoilla. Taustani antaa minulle kypsyyttä ja kykyä asettua toisen asemaan, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta käydä keskustelua kiertelemättä sekä tunnereaktioita pelkäämättä.

  Yli kymmenvuotisen valmennus- ja konsultointiurani kattaa suuryritysten yksiköiden tai niiden johdon valmentamista, pienten ja keskisuurten yritysten toimintatapojen uudistamista ja strategian toimeenpanon tukemista. Yksilövalmennukset ja coaching-projektit johtamisurallaan eteneville sekä vaativia muutostilanteita johtaville ovat myös merkittävä osa työtäni. 
  Saan asiakkailtani palautetta kyvystäni selkiyttää mutkikkaitakin työelämän ilmiöitä, käytännönläheisestä työotteestani sekä myönteisestä, ratkaisukeskeisestä ja rohkaisevasta työskentelytyylistäni. 

  Tyypillisiä teemoja valmentajan, neuvonantajan ja sparraajan työssäni ovat mm. organisaation hallittu ja vastuullinen kasvu; kasvua edistävät rakenteet, toimintatavat ja käytännöt; muutosten toimeenpano ja toteuttaminen; esimiestyö ja johtaminen haastavissa tilanteissa (esim. integraatiot ja omistajavaihdokset), uuden roolin hallittu haltuunotto; yksilön tai ryhmän potentiaalista ja toimintakyvystä huolehtiminen vaativissa tilanteissa; työyhteisökonfliktit
  Tunnin sparraus sisältää sähköpostitse ennakkoon tehtävän kehittämistarpeen yksilöinnin ja etäyhteydellä käytävän keskustelun. 

  Tagit: Kehittäminen  mentorointi  
    Takaisin

Yhteystiedot:

ellen.lindell@paremmax.fi
www.paremmax.fi
040 509 4490

Koulutus

 • CSLE® Johdon työnohjaaja ja coach –tutkinto (Certified Professional Supervisor and Coach of Leaders and Executives) 2008-10
 • Sertifioitu NLP Practioner®
 • Personal Resilience Instructor
  ESCI Trainer
 • Volition Booster® Coach
 • DiSC-valmentaja
 • Lifim, JOKO, MJD -tutkinnot työn ohella
 • Yo-merkonomi, Lahden Kauppaoppilaitos 1979

Työhistoria

 • Omistaja-yrittäjä, kehittämiskonsultti ja yritysvalmentaja, Paremmax Oy 2019 alk.
 • Osakas-yrittäjä, muutoskonsultti, senior coach, Avidia Oy:ssä 6 vuotta 
 • Strategia- ja muutoskonsultti, senior coach ja johtamistaitojen valmentaja, Talent Partners Oy (nyk. Talent Vectia Oy) 2 vuotta
 • Myynnin ja asiakaspalvelun kehittämis- sekä johtamisvastuita mm. media-alalla, kylpylähotelleissa yhteensä yli 20 vuodelta
Palvelut:

MENTOROINTI JA SPARRAUS: UUDISTUMISTARPEIDEN RAAMITTAMINEN JA PRIORISOINTI 

Kompakti ja tehokas uudistamisen tarpeiden kirkastuskeskustelu, jota pohjustaa sähköpostitse lähetettävä ennakkotehtävä. Ajan varannut saa tehtävän pohdittavakseen ennen varsinaista keskustelua. Kirkastuskeskustelun tavoitteena saada asiakas näkemään organisaationsa kehittämistarpeet arjen operatiivista toimintaa laajemmasta näkökulmasta ja siten auttaa häntä priorisoimaan tarvittavia toimenpiteitä. 

HINTA

 • Ennakkotehtävä ja tunnin sparrauskeskustelu etäyhteydellä 250 € + alv

KEHITTÄMINEN: VAATIVAT KESKUSTELUT – TYÖKALUJA JA OSAAMISTA PUHEEKSIOTTAMISEEN JA PALAUTTEENANTOON 

Ota haltuun vaativat keskustelut: puheeksi ottaminen, puuttuminen ja palaute. Ajan varannut voi lähettää sähköpostitse ennakkoon kuvauksen haastavaksi kokemastaan keskustelusta tai tilanteesta. Keskustelussa käydään yhdessä läpi mallirakenne ja keinot, joilla asiakkaan kuvaama keskustelu voidaan käydä rakentavasti ja osallistavasti. 

HINTA

 • Ennakkotehtävä, tunnin valmennus/sparraus etäyhteydellä ja haastavan keskustelun rakennemallin kuvaus, joka lähetetään asiakkaalle keskustelun jälkeen 300 € + alv 

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy