Soita meille - 0500 484 477

  

yritysten apuna käännekohdissa TAI ENNAKOIDEN

Tutustu ammattilaisiimme 

Tilintarkastus ja lakipalvelut

TILINTARKASTUS

Tilintarkastus on tärkeä osa yrityksen valvontajärjestelmää. Tilintarkastajat, jotka ovat neuvonantajiamme, toteuttavat tilintarkastuksen ammattitaidolla ja luotettavasti. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos tietyt rajat ylittyvät. Yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä saattaa olla määräyksiä tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta, joita tällaisessa tilanteessa on tällöin noudatettava, vaikka edellä mainitut rajat eivät ylittyisikään.

Kaikkiin ennakoiviin ja tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä voit varata ennakoivan ajan tilintarkastajalle, tai voit käydä kartoituskeskustelun oman tilintarkastuksen tarpeellisuudesta.
 

LAKIPALVELUT

Tarjoamme yrittäjälähtöisiä, kokonaisvaltaisia ja toimivia ratkaisuja yritysjuridiikkaan liittyvissä toimeksiannoissa. Neuvonantajamme palvelukokonaisuudet kattavat laajan kokonaisuuden erilaisia ratkaisuja yrityksien vaihtuviin juridisiin tarpeisiin. Palvelukokonaisuutemme pitävät sisällään tavaramerkkeihin liittyviä rekisteröintejä, yritysten sopimusneuvotteluita, konkurssiasioita ja toimeksiantoja. Neuvonantajamme laativat erilaisia hakemuksia ja juridisia asiakirjoja sekä tarjoavat neuvontaa. Lainopilliset neuvonantajamme voivat olla yritysten apuna käännekohdissa, mutta myös ennakoivasti näihin varautuessa.

Takaisin neuvonantajiin

  


Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy