• Juuso Toivonen, Valmentaja

  Juuso Toivonen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja vastuunkannon valmentaja. Hän on taustaltaan fysioterapeutti, coach sekä yrittäjä mm. turvallisuusalalla. Juusolla on monialainen ymmärrys sekä yksilö- että ryhmätason hyvinvoinnin haasteista. Hän haluaa inspiroida ja motivoida ihmisiä ottamaan vastuun omasta elämästään ja toimimaan sen eri osa-alueilla tavoitteellisesti ja ennaltaehkäisten ongelmien syntymistä. Hän näkeekin hyvinvoinnin laaja-alaisesti psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen osa-alueen kokonaisuutena, joista jokaiseen tulisi kiinnittää huomiota.

  Käytännönläheinen ja looginen luonne välittyy hänen valmennuksiinsa konkreettisten esimerkkien, tavoitteiden ja työkalujen kautta. Hän tunnistaa yksilöiden tarpeet sekä ryhmädynamiikan haasteet ja räätälöimään valmennuksiaan näiden pohjalta. Monipuolisen kokemuksensa myötä hän osaa linkittää yksittäiset asiat kokonaiskuvaan ja siten tukea yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita kannattavien ja kauaskantoisten muutosten tekemisessä.  

  Juuso tarjoaa kattavia yksilö- ja ryhmävalmennuksia hyvinvointiin, tavoitteiden asettamiseen, vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun liittyen. Näiden lisäksi hänellä on yli 10 vuoden kokemus turvallisuuskonsultoinnista ja turvallisuuskoulutuksista. Valmennusten kantavana teemana on vastuunkanto – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentaminen omien vaikutusmahdollisuuksien ja potentiaalin tunnistamisen sekä niiden rohkean hyödyntämisen kautta. Valmennus auttaa löytämään eväät parempaan elämänlaatuun ja jaksamaan paremmin työssä. Ryhmävalmennuksissa tunnistetaan tiimin menestykselle kriittiset tekijät ja kurotaan yhteen kommunikaatiokuiluja. Erilaiset sudenkuopat tunnistamalla ja niihin varautumalla ja vaikuttamalla voitetaankin pitkässä juoksussa. 

  Valmennuksissa huomioidaan yksilöllisten kehityskohtien lisäksi myös organisaation näkökulma. Yrittäjätaustansa myötä hän ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuudet ja osaa ottaa ne huomioon kehitystyössä. Yksilöiden hyvinvointiin ja tiimien toiminnan sujuvoittamiseen sijoittaminen valmennusten muodossa onkin kannattava investointi jokaiselle organisaatiolle. 

  Juuso Toivonen ja Venla Salmi järjestävät valmentajapariskuntana toisiaan täydentäviä valmennuskokonaisuuksia hyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja vastuunkantoon liittyen, jotka toimivat oivallisesti osana laajempaa kehittämisprosessia.

  AVAINSANAT: hyvinvointi, turvallisuus, vastuu, vuorovaikutus, kommunikaatio, ongelmanratkaisu, jaksaminen, valmennus

  Tagit: valmentajat  kouluttajat  luennoitsijat  
    Takaisin

Koulutus

 • Physical Therapist, Turku University of Applied Sciences
 • LCF LifeCoach, Valmentamo
 • Chief Of Security 
 • Personal Security (International Bodyquard Assosiation)
 • Turvallisuusvalvojan Erikoisammattitutkinto (Turun Akk)

Työhistoria

 • Fysioterapeutti 
 • Turvallisuuspäällikkö 
 • Turvallisuuskonsultti ja kouluttaja
 • Yrittäjä ja sijoittaja 

”Sattuma pitää ansaita”

 
 

   


Prorigin Oy – Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland – y-tunnus 2633117-4 
 +358 500 484 477    www.seitti.pro
Tietosuojaseloste